Vi er et blandet kor der er hjemme hørende i Hjørring.

Vi kaldes også Det Kærlige Kor.

Vi øver hver tirsdag fra kl. 19:00 – 21:30 på UCN Hjørring         (Hjørring Seminarium).  

Vi har et bredt repertoire med hovedvægten lagt på nyere rytmisk musik.

Vi samarbejder med mandskoret Arion og Pir’ne fra Hjørring om to årlige fælles koncerter på Hjørring Kunstmuseum. Også  Sysselkorets julekoncert i Bønnehuset i Mygdal er blevet en tradition.

Koret dirigeres af Camilla Hyttel, der er uddannet på Nordjysk  Musikkonservatorium. 

Camilla er selv en dygtig korsanger og solist, hvilket kommer til udtryk i hendes engagement i vokalgruppen Vox 11.

Dirigent Camilla E. Hyttel
Luk menu